Foreningen Borre Forsamlingshus

Du kan blive medlem i Foreningen Borre Forsamlingshus, for 100 kr. i årligt kontingent, og hermed støtte husets fortsatte eksistens, samt nyde godt af de mange arrangementer i årets løb.  Det giver dig flere fordele, f.eks, stemme-ret ved general-forsamlinger, og du kan hjælpe med at præge husets udvikling.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med medlemskab af Borre forsamlingshus, involverer e-mail, navn og adresse. Det anvendes til kommunikation vedr., forsamlingshusets drift og medlemskab heraf.